İyi Dersler 🙂

Trafik ve Çevre Bilgisi

Ehliyet Sınavı Dersleri bölümünde Trafik ve Çevre Bilgisi konusu ders anlatımı şeklinde işleyeceğiz . Elektronik sınavda 23 adet soru çıkacaktır . Gelin birlikte derse başlayalım .

Trafik ve Çevre BİLGİSİ

TRAFİK YETKİ SIRALAMASI:

1. Trafik Polisi (zabıta)  

2.  Işıklı İşaret Cihazı      

3.   İşaret Levhaları  4.  Yol Çizgileri

TRAFİK POLİSİNİN HAREKETLERİ

TRAFİK IŞIKLI CİHAZLARI

 

Kırmızı ışık: Yolun trafiğe kapalı olduğunu bildirir.   

Sarı ışık: İkaz anlamındadır. Hazırlan.     

 Yeşil ışık: Yolun trafiğe açık olduğunu bildirir .    

Kırmızı ile sarı ışığın yanması: Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu ikaz eder.                                                          

Yeşil ile sarı ışığın yanması: Yolun trafiğe Kapanmak üzere olduğunu ikaz eder. Emniyetle Duramayacak kadar yaklaşılmış ise geçilir.

•       Fasılalı yanan kırmızı ışığın anlamı: “Dur” anlamındadır. Yol açılınca hareket edilir. Dur işaret levhası ile aynı anlamı taşır.      

•      Fasılalı yanan sarı ışığın anlamı: “Yol ver” anlamındadır hız azaltılır, bu yerden dikkatle geçilir. Yol ver işaret levhası ile aynı anlamı taşır.

•       Işıklı oklar: Dönüş yapan sürücülere hitap eder yeşil ışık yanmadan dönüş yapılmaz

•       Yazılı veya Sesli Trafik Işıklı Cihazlar: Araç trafiğine göre yaya trafiğini düzenler, yayalara hitap eder.

YOL ÇİZGİLERİ

Trafik ve Çevre Bilgisi
Trafik ve Çevre Bilgisi

•       Kesik yol çizgisi: Bu çizgi boyunca kurallara uymak şartıyla öndeki araç geçilebilir.

•       Devam yol çizgisi: Bu çizgi boyunca hiçbir sebeple sol şeride geçilemez ve üzerinden gidilemez.

•       Kesikli ve devamlı yol çizgisi: Sadece bir yönden geçme yasağı getirmiştir.  Araca en yakın olan Çizginin anlamına göre hareket edilir.

•       Yan yana iki devamlı yol çizgisi: Yolu, bölünmüş yol durumuna getirir. Karşı yönden gelen trafiğe ait yol bölümüne girmek yasaktır.

Uyuşturucu ve Keyif Verici Madde Kullanma:

  Araç kullanmaktan men, hafif para ve 6 ay hapis cezası ve sürücü belgesi süresiz olarak geri alınır.

Alkollü Olarak Araç Kullanma Yasağı:

0.2 promil: alkolü ticari araç sürücüleri geçmemesi gerekir.

0.5 Promil alkolü hususi araçlar geçmemesi gerekir. Alkollü araç kullanmanın yaptırımları, para cezası, aracın trafikten men edilmesi ve sürücünün ehliyetine el konulmasıdır. 

a)      1- defa ihlali halinde, 6 ay sürücü belgeleri geri alınır.

b)      2- defada 2 yıl sürücü belgeleri geri alınır.

c)       3- defada bu suçu isleyen sürücülere 6 aydan az olmamak üzere hapis cezası verilerek sürücü belgeleri 5 yıl süre ile geri alınır ve psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulurlar.

d)      Resmi ve ticari araç sürücüleri alkollü olarak araç kullanmaları yasaktır.

Ölümlü kazalarda asli kusurlu olan sürücünün ehliyetine 1 yıl  el konulur.

Ticari Amaçla Yük ve Yolcu Taşımacılığı Yapan Sürücüler;

24 saat içerisinde devamlı olarak 4,5 saat sonra 45 dk mola vermeleri şartıyla toplam olarak 9 saatten fazla araç kullanmaları yasaktır. (45 dk mola 15 dk’ lık  üç bölüm halinde kullanılabilir)

Otobüs, kamyon ve çekicilerde; Sürücülerin araç kullanma süresini ve hızını belirlemek için takoğraf cihazı kullanılması zorunludur.

Yüklerin üzerine yolcu bindirilmez.

KARAYOLLARININ KULLANILMASI

. Araçları yolun en sağından sürmek,   

. Yol çok şeritli ise hızının gerektiği şeritten sürmek, 

. Sol şeridin sürekli olarak işgal edilmesi yasaktır.           

. Tehlikeli eğimli yollarda motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak araç sürmek yasaktır.

 

KARAYOLU ÇEŞİTLERİ

 İki Yönlü Karayolu: Taşıt yolunun her iki yöndeki trafik için kullanıldığı karayoludur. 

 

Tek Yönlü Karayolu: Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı kara yoludur. 

 

Bölünmüş Karayolu: Taşıt Trafiğinin tek yönde işlediği,bir ayırıcı ile diğer taşıt yolundan ayrıldığı karayoludur.

Bağlantı Karayolu: Kavşak alanı dışında kalan ve iki karayolunu birbirine bağlayan karayoludur.

kontrolsüz kavşak

 Anayol: Ana trafiğe açık, bunu kesen karayolundaki trafiğin, bu yolu geçerken ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerlebelirlenmiş karayoludur. Cadde yolu.

Tali Yol: Genel olarak üzerinde trafik yoğunluğu bakımından, bağlandığı yoldan daha az önemde olan yoldur. Sokak Yolu.

Şerit: Taşıtların bir dizi halinde Güvenle seyredebilmeleri için ayrılmış yol bölümüdür.

Platform: Karayolunun, taşıt yolu   (kaplama) ile yaya yolu Kaldırım veya banketinden oluşan kısmıdır.

Taşıt Yolu (Kaplama): Karayolunun taşıt trafiğince kullanılan kısmıdır.

Yaya Yolu (Yaya Kaldırımı): Karayolunun, taşıt yolu ile gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler arasında kalan, yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmıdır.

Banket: Taşıt yolu ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan, yayaların ve hayvanların kullandığı, zorunlu hallerde araçların kullandığı kısımdır.

OTOYOL-OTOBAN :Erişme Kontrollü Karayolu: Transit trafiğe açık olan, belirli yerlerden giriş ve çıkışın yapıldığı; Yaya, hayvan, motorsuz araçların ve iş Makinelerinin giremediği karayoludur.

OTOYOL KURALLARI

        Motorsuz araçların, işmakinelerinin ve yayaların, hayvanların giremediği transit trafiğe açık karayolu.

Ø  Otoyola girerken hızlanma şeridinin, otoyol terk edilirken yavaşlama şeridinin kullanılması zorunludur.

Ø  Otoyolda duraklamak, park etmek, geri gitmek ve geriye dönmek yasaktır.

Ø  Otoyolda altına inilmemesi gereken hız sınırına mecburi asgari hız denir. (40 km)

Geçiş yolu: Araçların özel mülklere girip çıkabilmeleri için yapılan yol çeşididir.                       

Demiryolu Geçidi (Hemzemin Geçit): Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlerdir.

HIZ KURALLARI

Sürücüler:  Kavşaklara, dönemeçlere, tepe üstlerine, yaya ve okul geçitlerine, devamlı dönemeçlere, demiryolu geçitlerine, tünellere, dar köprülere yaklaşırken hızlarını azaltmak zorundadırlar.

Sürücüler hızlarını: Hava, görüş, yol, yük durumuna, kullandıkları araçların cinslerine ve trafik durumunun gerektirdiği, diğer işaret levhalarına göre hızlarını ayarlamak zorundadırlar.

TAKİP MESAFESİ

Takip mesafesi aracın hızının yarısı kadar metreyle ve 88 – 89 kuralı ile kontrol edilir.

Tehlikeli madde taşıyan araçlar öndeki aracı 50 metre mesafeden takip etmek zorundadır.

  Kol ve grup halinde giden araçlar; Başka bir aracın güvenle girebileceği kadar boşluk bırakmak zorundadır. Bu takip mesafesinden az olamaz.

ÖNDEKİ ARACI GEÇME ARKADAKİ ARACA YOL VERME

Öndeki aracı geçmek isteyen sürücü:

 • Ön ve arka trafiği kontrol etmek, arkadan gelen araç varsa güvenle geçmesini beklemek zorundadır
 • Karşıdan gelen araç varsa, kendi hızını, geçtiği aracın hız + uzunluğunu, karşıdaki aracın hızını dikkate alarak yeterli mesafenin olup olmadığını kontrol etmek zorundadır.

3 –  Arkadan gelen araç varsa güvenle geçmesini beklemek zorundadır.

4 – Geçilecek araç sesli ve ışıklı cihazla uyarılır, işaret verilir, bir takip mesafesi kadar yaklaştıktan sonra sol Şeride geçilir.

5 – Geriye görme aynasından geçilen araç görüldükten sonra, sağa dönüş işareti Verilerek son basamak olarak     

Sağ şeride girilir.

En sol şerit geçiş şerididir. Sürekli işgal edilmez.

 Geçilen aracın uyacağı kurallar:

Hızını arttırmamak, yol vermek,                           

Dönüşe geçmemek,                                                   

Dönüş ışıklarıyla geç işareti vermemek,                                       

Bir başka aracı geçmeye ve sola dönmeye teşebbüs etmemek,                                                                                     

Geçilen araç sürücüsü gerekiyorsa sağa yaklaşır, olmazsa durmak suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır.

Sola dönen araç,  yerleşim yerleri içinde 30m, dışında 150 m, önceden işaret Vererek yavaşlamalı, gidişe ayrılan şeridin en soluna Geçerek geniş kavisle dönüş yapar. 

Sağa dönen araçlar, dar kavisle dönüş yapar.

Sağa ve sola dönüşlerde hız azaltılmalı, dönüş sinyal işaretini vermeli,

KONTROLSÜZ KAVŞAKLARDA YOL VERME

Geçiş Hakkı: Yolu kullanma sırası önceliğidir.

Tali yoldakiler anayoldan gelene.

Dönüş yapanlar,  doğru geçene  

 Soldaki araç, sağdakine                                                                       

–  Bütün sürücüler geçiş hakkını, geçiş üstünlüğüne sahip araçlara vermek zorundadır.

–  Motorsuz araç sürücüleri, motorlu araçlara

– LTT ve iş makineleri sürücüleri, Diğer motorlu araçlara ilk geçiş hakkını vermek zorundadır.

Dönüş yapan sürücüler kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermek zorundadır.

Dönüş yapan sürücüler, varsa özel işaretle belirlenmiş bisiklet yolundaki bisikletliye ilk geçiş hakkını vermek zorundadır.

– Bir kavşakta Geçiş üstünlüğü olan araçların ilk geçiş hakkı sırası: Cankurtaran=ambulans , İtfaiye, Polis koruma kollama araçları, Sivil savunma araçları.

Geçiş Üstünlüğü: Görev sırasında belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına denir.   

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar:

Geçiş üstünlüğüne sahip aracın işaretini alan sürücüler;

Taşıt yolunda yer açmak, gerekirse durup bu araçların geçmesini beklemek zorundadır.

Kavşakta ise derhal kavşağı boşaltmak, gerekiyorsa durup bu araçların emniyetle geçmesini beklemek zorundadır.

MOTORLU Araçlardan;

Karşılaşmaları halinde yazılış sırasına göre kendinden bir öncekine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır.

 Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Otobüs, Kamyon, Arazi taşıtı, Çekici,  L t t,  İş makinesi

DURMA-DURAKLAMA-PARKETME

Durma: Aracın kırmızı ışık, polisin işareti, arıza vb. zorunlu hallerde durdurulması.

Duraklama: Aracın İnsan indirme, bindirme, eşya yükleme, boşaltma vb için kısa süreli – 5 dakika kadar durdurulması. Dolmuşun yolcu indirmesi.

Sol şeritte, Dönemeçlerde, okul ve yaya geçitlerinde duraklama yapılmaz. 

– Kavşaklarda, tünellerde, rampalarda, köprülerde, bağlantı yollarında ve buralara yerleşim yerleri içinde 5m., yerleşim yerleri dışında 100 metre mesafe içinde,
– İşaret levhalarına yaklaşım yönünde, yerleşim yerleri içinde 15 metre ., yerleşim yerleri dışında 10 metre . mesafede, duraklama yapılmaz.

Park Etme: Aracı uygun bir yere, el freni çekip, kontağı kapatıp uzun süreli bırakma. Eve gelince aracı park etme. –

– Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 m. mesafesi içinde,
– Okul , hastane vb. tesis ve işyerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönde 5 m. mesafe içinde

– Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 m. mesafe içinde park etmek yasaktır.

Yaya: Araçta bulunmayan, Karayolunda hareketli ve hareketsiz insan.

Trafik Kazası: Karayolları üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma, ve zararla sonuçlanmış olan olaydır.

Trafikten Men: Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına denir.

ARAÇLARIN IŞIKLANDIRILMASI

Yakını gösteren farlar:  Karşılaşmalarda, araç takip ederken,  aydınlatmanın yeterli olduğu yol kesimlerinde, gündüz görüşü azaltan sisli ve yağışlı havalarda kullanılır. Aydınlatma mesafesi 25 metredir

Uzağı gösteren farlar:  Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri ve yeterince aydınlatılmamış tünellerde kullanılır. Aydınlatma mesafesi 100 metredir.

Geceleyin görüşün yetersiz olduğu kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken selektör yapılması mecburidir.

Sis Lambaları: Sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu durumlarda yakılır.

MOTOSİKLET – MOTORLU BİSİKLET VE BİSİKLETLE İLGİLİ KURALLAR

1)      Bu araçların yaya yolunda sürülmesi yasaktır.

2)      Motosiklet sürücüsünün koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcusunun ise koruma başlığı takması zorunludur.

3)      Karayolunun bir şeridinde 2’den fazla bisikletlinin yan yana gitmesi elde bagaj, paket ve benzeri şeylerin taşınması, başka araçlara tutunması, yaslanması ve bağlanması yasaktır.

4)      11 yaş altında karayolunda bisiklet sürülmesi yasaktır.

ARAÇLARDA BULUNDURULMASI  ZORUNLU GEREÇLER

•       Takoğraf:  Otobüs kamyon ve çekicilerde bulunur.  Sürücünün 24 saat içerisindeki, çalışma, dinlenme süresini ve hızını tespit etmek için kullanılan cihaza takoğraf denir.

Otomobillerde Bulundurulması gereken malzemeler: Üçgen refrektör, yangın söndürme tüpü, İlkyardım Çantası.

Yangın Söndürme Tüpü: Bisiklet, Motorsiklet, Traktörlerde bulunmak zorunda değildir.

Kask: Motorsiklet ve Elektrikli bisiklet kullananlar kask takmak zorundadır.

ARIZALI ARAÇLARIN İŞARETLENMESİ

1)      Arızalanan veya trafik kazası sebebiyle karayolunda sürülemeyen araçlar yol dışına veya bankete çıkarılıp işaretlenmelidir.

2)      İşaretleme, reflektör veya kırmızı ışıklı cihazla yapılır.

3)      Reflektör motosiklet ve motorlu bisiklet dışındaki bütün motorlu araçlarda 2 adet bulundurulması zorunludur.

4)      Reflektörün ayak yapısı rüzgârla veya geçen aracın hızıyla devrilmeyecek yapıda olmak zorundadır

5)      Reflektör, dönemeç tepe üstlerinde her iki yönde 30m mesafeye konulmalı ve 150m mesafeden görülecek yapıya sahip olmalıdır.

TEDBİRSİZ VE SAYGISIZ ARAÇ SÜRME YASAĞI

Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak.,Korkutmak ve şaşırtmak, Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek,  Seyir emniyetini ihlal ederek veya tehlikeye düşürerek, sürücülerin tedbirsiz ve saygısız davranışta bulunmaları ve bu şekilde araç kullanmaları yasaktır.  Sürücülerin, araç kullanırken cep telefonlarını kullanmaları yasaktır. (araç kitiyle konuşulabilinir)

ARAÇLARIN TESCİLİ VE MUAYENELERİ

Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak muayene istasyonlarının görevidir. Araçların ağırlık ve boyut kontrollerini Ulaştırma Denizcilik ve haberleşme Bakanlığı yapar.

 • Gümrükten çekilen veya ilk tescili yapılacak olan araçlar 3 ay içerisinde,                       
 • Noter satışı ile ikinci tescili yapılacak olan araçlar 1 ay içerisinde,                                           
 • Aracın rengini değiştiren ve teknik değişiklik yapan (LPG takılması) , ikamet veya ticari adresini değiştirenler 30 gün içerisinde tescil şubelerine bildirmek zorundadırlar.

•       Trafiğe çıkan araçlarda; Trafik belgesi, tescil belgesi, tescil plakası ve mali zorunluluk sigortası bulundurulması zorunludur.

•       Yetkililerin istemesi halinde bu belgeler ve Ehliyet (Sürücü Belgesi, Nüfus cüzdanı gösterilmesi zorunludur.

•       Tescil işlemleri gecikenlere trafik belgeleri ve geçici tescil belgeleri verilir.

 Periyodik muayene süreleri:

1.   Hususi otomobil ve motosiklet de ilk 3 yıl, daha sonra 2 yılda bir,

2.    Resmi ve ticari otomobillerde ilk 2 yıl daha sonra yılda 1,

3.    L t t  3 yılda bir,

4.   Diğer motorlu araçlar yılda 1 olmak üzere periyodik muayene yaptırmak zorundadır.

5.   Kazaya karışması,  yetkililerin uygun görmesi, üzerinde teknik değişiklikler yapılması halinde tekrar muayeneye sevk edilir.

  Mali zorunluluk sigortasının olmaması aracın trafikten men edilme sebebidir.

Kasko sigortası isteğe bağlıdır.

HARİTA YÖNLERİ:

Bu durumda Konya Güneyde, Trabzon kuzeyde, Uşak batıda, Sivas doğudadır. Sivas’tan Konya’ya giden yolcu Güneybatıya gitmiş olur.

O-4 :     “O” Otoban Yolu

D-100:   “D” Devlet Yolu

E-80 :    “E” Uluslar arası Yolu gösteririr.

Asli  Kusurlar: Kırmızı ışıkta veya yetkilinin dur işaretinde geçmek, Geçme yasağı olan yerlerde geçmek, arkadan çarpmak,

Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme Belediyelerin görevidir.

Aday Sürücü: Yeni ehliyet alanlar 2 yıl boyunca aday sürücüdür.

Fren Mesafesi: Frene basıldığından aracın durmasına kadar olan mesafedir. Aracın hızı, iklim koşulları, aracın yük durumu, lastikler… bu mesafeyi etkiler.

Taşıma sınırı: Bir aracın güvenle taşıyabileceiği en çok yük ağırlığına veya  yolcu ve  hizmetli sayısı.

Emniyet Kemeri: Trafik kazası sırasında sürücü veya yolcunun taşıttan dışarı fırlamasına, başını çarpmasını önler, ölüm ve yaralnma riskini azaltır.

Karayolları Genel Müdürlüğünün Görevleri: Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek,  hız sınırını belirlemek, yayınlamak ve kontrol etmek. Kazaların oluş nedenlerine göre veriler hazırlamak ve önleyici teknik tedbirleri almak.

Milli Eğitim Bakanlığının görevleri: Sürücü adayların teorik ve uygulama sınavlarını yaparak başarılı olanlara sertifika vermek

Sağlık Bakanlığının Görevleri: Karayollarında meydana gelen trafik kazalarında ilkyardım ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamak.

NOT: Üçgen levhalar Uyarı İşaretleri olup, bu levhaları gördüğümüzde 1.  Yavaşlamalı , 2. Takip mesafesini artırmalı, 3. Sollama yapmamalıdır. 4. Dikkatli olmalı ve Yolu kontrol etmelidir.

NOT: Kırmızı daire içindeki levhalar Yasak Levhalarıdır.

NOT: Siyah renkli tabelalar yasakların sona erdiğini gösterir

Acil Kaçış Rampası: karayollarında genellikle fren sorunları nedeniyle kontrolden çıkan araçların güvenle durmasını sağlar. Rampa; toprak, kum, mıcır ya da mekanik elemanlardan oluşabilir.                                                         

Motorsikletlerde sürücülerin koruma başlığı (kask) ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı(Kask) kullanmaları mecburidir.

100 ceza puanı ilk kez aşan sürücünün ehliyeti 2 ay süre ile alınır.

Ehliyet belgesi sürülen aracın cinsine uygun olmalıdır.

M, A1, A2(Motorsiklet), B (Otomobil)… 10 YIL SÜRE ile geçerlidir

C(Kamyon), D(Otobüs), … 5 yıl süre ile geçerlidir.

G (İş makinaları)

 

Park yeri levhasının araç yönüne göre; 3 numaralı araç yanlış park etmiştir.

 

Park yeri levhasının araç yönüne göre 1 VE 2 nolu araç yanlış park etmiştir.

Hız sınırlamaları:

        Yerleşim Yeri içinde Yerleşim Yeri Dışında İki Yönlü Yerleşim Yeri Dışında Bölünmüş Otoyollar
Otomobil 50 Km 90 Km 110 Km  120 Km
Kamyon 50 Km 80 Km 85 Km  90 Km
Otobüs 50 Km 80 Km 90 Km  100 Km
Motorsiklet 50 Km 80 Km 90 Km  100 Km

Trafik ve Çevre bilgisi konusunu Yusuf Hocamızdan detaylı şekilde dinlemek için buraya tıklayınız .

Önceden çıkmış ehliyet elektronik sınav sorularını çözmek için buraya tıklayın.

Önceden çıkmış ehliyet elektronik sınav sorularının videolu soru çözümünü dinlemek için buraya tıklayın .

Videolu ANLATIM

Çalışma Tavsiyeleri E-Eğitim

Trafik ve Çevre Bilgisi sınavı kazandırabilir .Burada önemli olan şey bol bol ehliyet elektronik sınav soruları çözmek ve ders notlarına göz gezdirmektir. Yusuf Hocamız sizlerin bu sınavda daha başarılı olmasını sağlamak için çıkmış soruların ve ders notlarının konu anlatımlı videoları paylaştı . Önerimiz web sitemiz üzerinden çıkmış soruları çözmeniz yanlış yaptığınız yerleri de Yusuf Hocamızdan dinlemeniz sizleri başarıya götürecektir .

Neye Dikkat ETMELİYİZ ?

 • Elektronik sınav da 50 soru içerinden en az 35 doğru yapmalısınız.

 • Elektronik sınav da süresi 45 dakikadır bu yüzden bu sınıra dikkat etmelisiniz.

 • Kopya çekerken yakalanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacak ve bir yıl süre ile bu sınava giremiyeceksiniz.

 • Elektronik iletişim araçlarıyla kopya çekmeniz, yerinize başka birinin sınava girdiğinin belirlenmesi veya organize olarak kopya çekme eylemine karıştığınızın tespit edilmesi durumunda bir yıl süreyle sınava alınmayacaksınız.

 • Elektronik sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

 • Elektronik sınava girmeden önce Trafik ve Çevre Bilgisi bol bol çalışalım .

Sınav  KONUMU

Related Posts

Comments (0)

Yorum Bırakın

Your email address will not be published.*