Aşağıdaki Bilgileri Doldurarak Sınava Başlıyabilirsiniz! Çelik Sürücü Kursu Sizlere Başarılar Diler

Sınavı Geçmek İçin Gerekenler

Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurunuz . 29.07.2017 Temmuz Ehliyet Sınav Soruları

İsim
E-Posta
1. 


Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve
hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan
uygulama hangisidir?

2. 

Böbrekler, insan vücudundaki hangi
sistemi oluşturan organlardandır?

 

3. 

Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir?

 

4. 

Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 

5. 

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını,
nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna
götürdüğünü gözlemlediniz.

Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun
olur?

6. 

Aşağıdakilerden hangisi toplardamar
kanamalarına ait bir özelliktir?

 

7. 

I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması
Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?

 

8. 

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde;
kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu,
bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan
ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

 

9. 

Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

10. 

• Uzun süreli bilinç kaybıdır.
• Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin
azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

11. 

Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

12. 

Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır.
Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?

13. 

Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

14. 

• Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların
ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?

15. 

Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.


Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

16. 

Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?

17. 

Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir?

18. 

Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

19. 

Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?

20. 

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

21. 

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

22. 

Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre,
yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit
değiştirmeleri yasaktır.

Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

23. 

Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

24. 

Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

25. 

Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

26. 

Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

27. 

Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz
kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

28. 

I. Ambulansa eskortluk yapmak
II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan
araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?

29. 

Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?

30. 

Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?

31. 

Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?

32. 

I. Araç içinde savrulma
II. Araçtan dışarı fırlama
III. Ölüm ve yaralanmalarda artma

Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması
sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?

33. 

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?

34. 

Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

35. 

• Gereksiz yere korna çalınması
• Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
• Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi

Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

36. 

Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?

37. 

Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

38. 

Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?

39. 

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

40. 

Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

41. 

Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

42. 

Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

43. 

Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

44. 

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

45. 

Trafik adabı;
I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,
II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren
davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

46. 

Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda
daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte
hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

47. 

Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler.
Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek
gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları
ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel
olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?

48. 

Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

49. 

Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle
diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

50. 

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

Çelik Sürücü Kursu

Sınav Kuralları(Örnek)