Aşağıdaki Bilgileri Doldurarak Sınava Başlıyabilirsiniz! Çelik Sürücü Kursu Sizlere Başarılar Diler

Sınavı Geçmek İçin Gerekenler(Örnektir)

Ehliyet sınavında çıkmış sorular 2021 bölümünde 03.09.2021 tarihli ehliyet sınav soruları . 3 Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları

Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurunuz . 03.09.2021 Eylül Ehliyet Sınav Soruları

İsim
E-Posta
1. 

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

2. 

Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?

3. 

Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;
I. Bebeklerde kol atardamarından,
II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

4. 

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

 

5. 

Baş ve omurga yaralanması olmayan, bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

6. 

İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?

 

7. 

Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

8. 

Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

9. 

I. Deri bütünlüğü bozulmuştur.
II. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur.

Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

10. 

Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

11. 

Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

 

12. 

Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

 

13. 

I. Hoşgörülü olunması
II. Bencillikten uzak durulması
III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

14. 

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

 

15. 

Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

 

16. 

Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

17. 

Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?

 

18. 

18. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

 

19. 


Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

20. 

Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

 

21. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

22. 

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

 

23. 

I. Aracın yük ve teknik özelliğine
II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna
III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına

Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?

24. 

Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

 

25. 


Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

26. 

• Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.
• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.
• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara
Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

27. 

Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?

28. 

Geceleyin otoyolda seyir hâlindeyken öndeki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılmalıdır?

29. 

Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir ?

30. 

I. Motosiklet
II. Elektrikli bisiklet
III. Lastik tekerlekli traktör
IV. Üç tekerlekli yük motosikleti

Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?

31. 

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 

32. 

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

 

33. 

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?

 

34. 

Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

 

35. 

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

 

36. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

37. 


Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

38. 

Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

39. 

Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?

 

40. 

Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

 

41. 

Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

 

42. 

Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 

43. 

I. Şarj
II. ABS
III. Yağ basıncı

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

44. 

• Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması
• Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması

Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

45. 

- - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 

46. 

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

 

47. 

Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?

 

48. 

Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

49. 

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

 

50. 

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?

 

Ehliyet Sınav Soruları 2022

Aşağıda yeni 2022 ehliyet sınav soruları bulunmakta . Çözmek için tıklayın . Aynı zamanda çözdüğünüz soruları videolu şekilde konu anlatımlı olarak dinlemek isterseniz , lütfen buraya tıklayın .

06.04.2022 Nisan Ehliyet Sınav Soruları

06.04.2022 Nisan Ehliyet Sınav Soruları

Nisan 6, 2022 Ehliyet Çıkmış Sınav Soruları

Aşağıdaki Bilgileri Doldurarak Sınava Başlıyabilirsiniz! Çelik Sürücü Kursu Sizlere Başarılar Diler Sınavı Geçmek İçin Gerekenler(Örnektir)

Testi Çöz
Çelik Sürücü Kursu

Sınav Kuralları(Örnek)

Çalışma Tavsiyeleri E-Eğitim

2021 Eylül ehliyet sınav soruları , ehliyet sınavı çıkmış sorular , elektronik sınavı başarılı şekilde kazanmanıza yardımcı olur . Burada önemli olan şey bol bol 2021 Eylül ehliyet sınav soruları  çözmek ve ders notlarına göz gezdirmektir. Yusuf Hocamız sizlerin bu sınavda daha başarılı olmasını sağlamak için çıkmış soruların ve ders notlarının konu anlatımlı videoları paylaştı . Önerimiz web sitemiz üzerinden çıkmış soruları çözmeniz yanlış yaptığınız yerleri de Yusuf Hocamızdan dinlemeniz sizleri başarıya götürecektir .

Neye Dikkat ETMELİYİZ ?

  • Sınavda 50 soru içerinden en az 35 doğru yapmalısınız.

  • Sınavın süresi 45 dakikadır bu yüzden bu sınıra dikkat etmelisiniz.

  • Kopya çekerken yakalanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacak ve bir yıl süre ile bu sınava giremiyeceksiniz.

  • Elektronik iletişim araçlarıyla kopya çekmeniz, yerinize başka birinin sınava girdiğinin belirlenmesi veya organize olarak kopya çekme eylemine karıştığınızın tespit edilmesi durumunda bir yıl süreyle sınava alınmayacaksınız.

  • Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

  • Elektronik sınavdan önce bol bol ehliyet sınavında çıkmış sorular 2021 ve 2021 Eylül ehliyet sınav soruları bölümüne çalışalım . 

Sınav  KONUMU

Related Posts

Comments (0)

Yorum Bırakın

Your email address will not be published.*