Aşağıdaki Bilgileri Doldurarak Sınava Başlıyabilirsiniz! Çelik Sürücü Kursu Sizlere Başarılar Diler

Sınavı Geçmek İçin Gerekenler(Örnektir)

Ehliyet sınavında çıkmış sorular 2021 bölümünde 17.09.2021 tarihli ehliyet sınav soruları . Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları Çöz

Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurunuz . 17.09.2021 Eylül Ehliyet Sınav Soruları

İsim
E-Posta
1. 

“Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.”

Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

2. 

• Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi
• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
• Güvenli bir müdahale sağlanması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

3. 


Resimde görülen ilk yardım uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

4. 

I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.
II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.

Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?

5. 

Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır.
Buna göre,
I. Boyun
II. Koltuk altı
III. Köprücük kemiği üzeri

verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?

 

6. 

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

 

7. 

Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

 

8. 


Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

9. 

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

 

10. 

• Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
••Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

11. 

" Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır."

Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?

12. 

Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?

 

13. 

Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?

 

14. 

• İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
••Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.

Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?

15. 


Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

16. 

“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

17. 


Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

18. 


Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

19. 


Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

20. 

Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

 

21. Şekildeki bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

22. 

I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

23. 

Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 

24. 

Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

25. 


Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

26. Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

27. 

I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması
II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması
III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması

Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

28. 

Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

 

29. 

Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

 

30. 

Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 

31. 

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 

32. 

Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

 

33. 

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

 

34. 

Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir ?

 

35. 

Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?

 

36. 

Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?

 

37. 

İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?

 

38. 


Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?

39. 

Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır?

 

40. 

Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?

41. 

Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 

42. 


Seyir hâlindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

43. 

I. Yüksek devirde araç kullanılması
II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması
III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması
IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

 

44. 

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

45. 

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?

 

46. 

Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişini belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir.

Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapılması, hem o sürücünün hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapma ya da olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır ?

47. 

Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

 

48. 

Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

 

49. 

Trafik kazası geçiren kişiler:
I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

50. 

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

51. 

Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişini belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir.

Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapılması, hem o sürücünün hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapma ya da olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır?

17.09.2021 Konu Anlatım Çözümü

Yanlış yaptığınız yerleri doğruya çevirmek için az önce çözmüş olduğunuz sınav sorularını Yusuf Hocamızdan konumuzdan konu anlatımlı video yardımı ile ulaşabilirsiniz.

Ehliyet Sınav Soruları 2022

Aşağıda yeni 2022 ehliyet sınav soruları bulunmakta . Çözmek için tıklayın . Aynı zamanda çözdüğünüz soruları videolu şekilde konu anlatımlı olarak dinlemek isterseniz , lütfen buraya tıklayın .

06.04.2022 Nisan Ehliyet Sınav Soruları

06.04.2022 Nisan Ehliyet Sınav Soruları

Nisan 6, 2022 Ehliyet Çıkmış Sınav Soruları

Aşağıdaki Bilgileri Doldurarak Sınava Başlıyabilirsiniz! Çelik Sürücü Kursu Sizlere Başarılar Diler Sınavı Geçmek İçin Gerekenler(Örnektir)

Testi Çöz
Çelik Sürücü Kursu

Sınav Kuralları(Örnek)

Çalışma Tavsiyeleri E-Eğitim

Ehliyet sınavı çıkmış sorular elektronik sınavı başarılı şekilde kazanmanıza yardımcı olur . Burada önemli olan şey bol bol Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları Çöz ve ders notlarına göz gezdirmektir. Yusuf Hocamız sizlerin bu sınavda daha başarılı olmasını sağlamak için çıkmış soruların ve ders notlarının konu anlatımlı videoları paylaştı . Önerimiz web sitemiz üzerinden çıkmış soruları çözmeniz yanlış yaptığınız yerleri de Yusuf Hocamızdan dinlemeniz sizleri başarıya götürecektir .

Neye Dikkat ETMELİYİZ ?

  • Sınavda 50 soru içerinden en az 35 doğru yapmalısınız.

  • Sınavın süresi 45 dakikadır bu yüzden bu sınıra dikkat etmelisiniz.

  • Kopya çekerken yakalanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacak ve bir yıl süre ile bu sınava giremiyeceksiniz.

  • Elektronik iletişim araçlarıyla kopya çekmeniz, yerinize başka birinin sınava girdiğinin belirlenmesi veya organize olarak kopya çekme eylemine karıştığınızın tespit edilmesi durumunda bir yıl süreyle sınava alınmayacaksınız.

  • Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

  • Elektronik sınavdan önce bol bol Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları Çöz bölümüne çalışalım . 

  • Eylül 2021 Ehliyet Sınav Soruları Çöz
Sınav  KONUMU

Related Posts

Comments (0)

Yorum Bırakın

Your email address will not be published.*